TOUR DU LỊCH TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

<p><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 14px; text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif !important;"><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">Tour Du lịch</em></strong><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: arial; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif !important;">Trương Gia Giới -&nbsp;Phượng Hoàng -&nbsp;Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm&nbsp;</strong>đưa Quý khách đến với danh thắng nổi tiếng bởi phong cảnh không khác gì chốn bồng lai dưới hạ giới.</em><br></p>