HÀ NỘI - NINH BÌNH - BÁI ĐÍNH - HẠ LONG - YÊN TỬ 4N3Đ