PHÚ QUỐC | TOUR 4 ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG RẠCH VẸM MÙA SAO BIỂN

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: 12pt; color: #002060;">Đến với&nbsp;<strong>&ldquo;Đảo Ngọc&rdquo;</strong>&nbsp;Ph&uacute; Quốc du kh&aacute;ch sẽ được chi&ecirc;m ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc của những b&atilde;i biển xanh v&agrave; trong vắt. Tuy nhi&ecirc;n, Ph&uacute; Quốc c&ograve;n c&oacute; nhiều địa điểm đẹp như tranh m&agrave; bạn chưa kh&aacute;m ph&aacute;, h&atilde;y đi ngay &ndash; trải nghiệm cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh s&ocirc;i động đến những bờ biển d&agrave;i bất tận như&nbsp;<strong>H&ograve;n Thơm</strong>&nbsp;&ndash; được gọi với danh xưng rất mỹ miều l&agrave;&nbsp;<strong>&ldquo;vi&ecirc;n ngọc quyến rũ chết người&rdquo;</strong>&nbsp;của Ph&uacute; Quốc,&nbsp;<strong>H&ograve;n M&oacute;ng Tay &ndash; được mệnh danh l&agrave; &ldquo;n&agrave;ng ti&ecirc;n c&ograve;n ngủ say&rdquo;</strong>, cuốn h&uacute;t bởi vẻ đẹp tự nhi&ecirc;n m&agrave; vẫn quyến rũ lạ k&igrave; v&agrave; nếu bạn muốn kh&aacute;m ph&aacute; ch&uacute;t g&igrave; đ&oacute; c&ograve;n hoang sơ, h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o tiếng s&oacute;ng biển r&igrave; r&agrave;o, dưới những t&aacute;n dừa đong đưa,&nbsp;<strong>l&agrave;ng ch&agrave;i Rạch Vẹm</strong>&nbsp;l&agrave; một lựa chọn tuyệt vời d&agrave;nh cho bạn.</span></em></p> </body> </html>