HÀ NỘI - NINH BÌNH - BÁI ĐÍNH HẠ LONG - YÊN TỬ 3N2Đ